A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása

Célok

A projekt fő célja a szlovák és magyar kutatóintézetek és egyetemek közötti hatékony, ésszerű és kölcsönösen hasznos együttműködés a színvonalas oktatás és a környezetvédelem fontos problémáinak megoldása érdekében. E cél teljesülése elősegíti a határ menti gazdasági és szociális integráció hatékonyságának javulását, ami összhangban van a program stratégiai céljaival. A projekt keretében vizsgálandó kérdés növekvő mennyiségű szennyvíziszapok kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása, az ezzel kapcsolatos költségek csökkentése, a szennyvíziszapok szennyezett talajok remediációjára történő felhasználása.

Projektspecifikus célok:

  1. A Trnavai Szt. Cirill és Metód Egyetem, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem évek óta tartó kölcsönösen hasznos együttműködésének folytatása és a közös tevékenységek bővítése a pöstyéni Növénytermesztési Kutató Centrum és az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft bevonásával.
  2. Az együttműködő partnerek kutatási aktivitásának erősítése, a hatékonyság növelése, a meglévő műszer-infrastruktúra és tudományos know-how közös hasznosítása, az együttműködő intézmények technikai felszereltségének javítása, a versenyképesség növelése a határ mindkét oldalán.
  3. A projektben vizsgált tudományos kérdések megoldása.
  4. MSc és PhD tanulmányokat folytató hallgatók bekapcsolása a kutatásokba, a projekt egyes feladatainak megoldásába cseregyakorlatok formájában. A program kivitelezése elősegíti a pályázati kiírás mindkét prioritási céljának megvalósítását. A "Gazdaság és társadalom" prioritási célterületen főként a "Határmenti térség gazdasági versenyképességének erősítése" programpont, a "Környezet és természetvédelem, elérhetőség" prioritási területen a "Természeti értékek védelme" célkitűzés megvalósításával.

Hírlevél feliratkozás

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.