A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása

Eredmények

A projekt partnerek egyetértettek abban, hogy a határ mindkét oldaláról vett talaj talajtani meghatározását kellene elvégezni, a nevezetes területeken, és a pelletek szállításának logisztikai alternatívái szerint. A kutatók különböző adatbázisokat használtak, mint például az EIZ-CVTI SR, a Science Direct, Springer, Wiley Interscience és a Taylor és Ferenc, stb. adatbázisokat, toxikus fémtartalom és talaj regeneráció szempontjából talajtani jellemzők szerinti vizsgálatokról szóló specifikus publikációkat keresve. A Pőstényi Növénytermesztési Kutató Intézet talajmintákat vett és vegyi elemzéseket végeztek velük kapcsolatban.

Az Trnavai Szt. Cirill és Metód Egyetem beszerzési eljárást folytatott egy olyan szakértői jelentés elkészítésének vonatkozásában, amely a Trnava régió válogatott területeinek talajában lévő jellemzőket vizsgálja, különös tekintettel a mérgező fémtartalomra. A Pőstényi Növénytermesztési Kutató Intézet Piešťany területéről kísérleti célból vételezett talaj kadmium- és cinklekötő képességét vizsgáló szorpciós/deszorpciós kísérletek elvégzését kezdeményezték.

 

"A határ mindkét oldalán elhelyezkedő talajok vizsgálata, talajtani jellemzése, toxikus fémtartalmuk értékelése" tevékenység eredményeképpen a Trnavai Szt. Ciril és Metód Egyetem megbízásából a pozsonyi Talajtani és Természetvédelmi Intézet által készített szakértői jelentés alapján készített térkép:

A fenti térkép a szennyvíziszap kísérletek vonatkozásában ábrázolja azokat a területeket a Tranavai rélgióban melyek alkalmasak lehetnek az ilyen irányú direkt teszekbe történő bevonáshoz.  (zöld: alkalmas talajadottságú területek; piros: alkalmatlan talajadottságú területek) - Forrás: VÚPOP, Slovak Republic

Hírlevél feliratkozás

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.