A szennyvíziszapok a talaj remediációjánál ökológiailag elfogadható alkalmazása

Eredmények

A Pőstényi Növénytermesztési Kutató Intézet tudósai molekuláris biológiai szoftver alkalmazása segítségével kielemezték és összehasonlították a gabonapelyhekben lévő fitoremediációs géneket, primereket készítettek a fitoremediációs gének kódolási szekvenciáiból és kielemezték a kereskedelmi forgalomban lévő burgonyapelyheket „génexpressziós mikro-elrendezések" szempontjából. Kidolgoztak és előkészítettek egy eljárást a reverz transzkriptáz polimeráz reakciójára vonatkozóan és kiszámították a megjelölt és nem megjelölt primerek arányainak különböző variánsait a célfragmens (target fragment) megtalálására. A reverz transzkripciók elkészítésre és tárolásra kerültek. A tudósok kiszámították az előzetes cserép kísérlet nehézfémekkel szennyezett talajának nehézfém-koncentrációit. A talaj Cd (kadmium) és Pb (ólom) oldatokkal szennyeződött. Az árpa RNS izolálását az összes mRNS affinitás kromatográfiáját használó módszerrel végezték. A szétválasztott mRNS-t DN-ázzal kezelték, hogy eltávolítsák a génállományi DNS-t. A kutatók összehasonlították a klasszikus Trizol reagens módszerrel és az affinitás kromatográfiás módszerrel izolált nukleinsav mennyiségét és minőségét.

Hírlevél feliratkozás

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.