Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Kontakt

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava, 91701

Nyugat-magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Bajcsi-Zs. u. 4.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.