Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Prostredníctvom syntézy výsledkov činnosti č. 2 použitím matematických a chemometrických analýz sme vytvorili algoritmus, ktorý umožňuje relatívne rýchlu analýzu odpadových kalov a pomocou ktorého je možné určiť možné spôsoby ďalšieho využitie (recyklácia cez pôdu, spaľovanie a umiestnenie v skládkach).

Zodpovední partneri:

  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Nyugat-magyarországi Egyetem
  • Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.