Ekologicky akceptovateľné vyuţitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

Úlohy

Zverejnenie výsledkov projektu sa uskutoční v rámci 2 workshopov (1 organizovaný maďarskou a 1 slovenskou stranou) a 2 medzinárodných konferencií (1 organizovaná maďarskou a 1 slovenskou stranou). Na priebežné zverejňovanie výsledkov projektu prevádzkujeme spoločnú domovskú stránku. Okrem toho pripravujeme informačné materiály a letáky.

Zodpovední partneri:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch
  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Nyugat-magyarországi Egyetem
  • Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

1092 Budapest,
Kinizsi út 21-15.